Friday, 19 April 2019

Al-Imran Ayat 141

Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 141:

.
Ringkasan tafsir;

Peredaran hari dan alam ini adalah sebagai hari ujian yang perit dan payah, gunanya supaya dapat dibersihkan keimanan orang yang masih lemah daripada kekotoran sifat nifak dosa yang mereka lakukan, dan dibinasakan pula orang kafir itu dengan sifat nifak dosa yang mereka telah lakukan. Dan dibinasakan orang kafir itu adalah dengan meletak perasaan putus asa yang menaluki hati-hati mereka dan kecewa.

Ayat ini memberi pengajaran, supaya kaum Muslimin hendaklah jiwanya bersih sepenuhnya dan taat kepada Allah, semoga kaum Muslimin sentiasa mencapai kejayaan dunia dan akhirat..
[previous] [next] [home] 

Rujukan Sumber,
Juzuk4, Surah3 
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      No comments:

Post a Comment